Ana Sayfa

  Mesleği;
 
Savaş sanatları uzmanı olan Nihat YİĞİT, mesleğine 1973 yılında Tae Kwon Do ile başladı. 1976-1981 yılları arasında Shaolin Kung-fu ile devam etti. 1979 yılında siyasi olaylar yüzünden üniversite tahsilini bıraktı ve otostopla Avrupa'ya gitti. Belçika' da, İtalya' da, Almanya' da bir çok maçlar yaptı. Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, İtalya ve eski Yugoslavya' da bulundu. Daha sonraki yıllarda Hollanda ve Danimarka' ya da gitti.

   Savaş sanatlarında kurgulanmış, fantastik mücadele anlayışından ziyade, kendisini hakikatle yüzleştiren; fiziksel, ruhsal ve zihinsel dayanıklılık eşiğini artıracak, kendisiyle yüzleşmesini sağlayacak sistem arayışı içinde oldu. Bu arayışına cevap olarak 1981 yılında Avrupa'dan döndükten sonra merhum hocası, büyük usta Ferhat Özsert ile karşılaştı ve öğrencisi oldu. Ferhat Özsert usta ile beraber Kyokushin Karateye ve 1986 yılında Ashihara Karateye devam etti. Savaş sanatlarında dönüm noktası, hocası Ferhat Özsert ile başladı.

     Merhum hocası Büyük usta Ferhat ÖZSERT'in savaş sanatlarından uzaklaşmasıyla yola tek başına devam etmek zorunda kaldı. Mesleğini esas kaynağından öğrenmeye karar verdi.


1985 Yılı Hocası merhum Büyük usta Ferhat ÖZSERT ile.

   1990 yılında Ashihara karate dünya merkezinde eğitim almak üzere Japonya' ya gitti. Ashihara karateyi merkezinden, Japon hocası Hideyuki ASHİHARA' dan ve merkezde görevli hocalardan öğrendi.

 

   
Boş zamanlarında Seul'e (Kore), Shangai'ya, Hong Kong'a (Çin) ve Bankok'a (Tayland) gitti ve oralarda bu ülkelerin savaş sanatları üzerine araştırmalar yaptı. Japon, Kore, Çin ve Tayland savaş sanatlarının milli siyasetleri içinde nasıl yer aldığını, uluslararası alanda tarihi, kültürel, dil ve inanç sistemlerine savaş sanatlarının katkılarını gözlemledi.

    İnsanlık tarihi boyunca ülkeler fethedememiş, başka kıtalara gidememiş söz konusu ülkelerin, milli savaş sanatlarıyla dünyayı fethetmesi, dünya insanlığını savaş sanatlarıyla hayranlık içinde bırakıp peşinden koşturması takdire değer olduğu kadar Nihat YİĞİT'in de dikkatini çekmiştir. Çünkü Nihat YİĞİT' te bu hayran dünya insanlığının içinde bir nokta olup, bu ülkelerin savaş sanatlarını icra etmiş, icra etmekle kalmamış meslek edinmiştir.

   Japon savaş sanatlarından Kyokushin ve Ashihara karate icra eden Nihat YİĞİT'in Japonya'ya bağlılığı, duygusallığın son noktası taassuba varmıştır. Ta ki milli savaş sanatlarına sahip uzak doğu ülkelerini mümkün olduğunca yakından tanıyana kadar.

     Bu süre içinde savaş sanatlarının oluş, biçim ve yöntemi, tekniklerin isimlendirilmesi yöntemiyle kavramlar bütününün oluşturulmasındaki izlenen yolları araştırarak anlamaya çalışmış, ajandasına yüklü veriler yüklemiştir.

    1995 yılının Nisan ayında Türkiye'ye döndükten sonra, rüyada yaşadığını anlamış ve titreyerek uyanmıştır. 2001 yılına kadar sorgulamalarla ve Türk tarihini araştırmalarla geçmiş ve bir dönüm noktasına gelmiştir. Ya Ashihara Karate dünya merkezi içinde yönetenler seviyesinde olacak ya da Türklere ait bir savaş sanatı kurarak yolunu ayıracaktır.

     Sistemleştirdiği ve adına GOSHIN KAIKAN (Kendini korumanın birliği) adını verdiği çalışmasını Ashihara Karate dünya merkezine sunarak, Ashihara Karate Dünya Merkezinde Türklerin de yer almasını, yöneten gurubun içinde olmak istediğini ifade etmiş, ancak kabul görmemiştir.


Ashihara Karatenin kurucusu Kancho Hideyuki ASHIHARA ile...

    Ancak, 1995 yılında vefat eden Hideyuki ASHIHARA değil, sonrasında gelen irade Nihat YİĞİT'in bu çalışmasını kabul etmemişlerdir.

     Nihat YİĞİT 1999 yılında Türk Savaş Sanatına SAYOKAN adını vererek, japonya ile bağlarını tamamen koparmış, istifasını vererek ayrılmıştır. Artık SAYOKAN ile yürüyecek, projeler hazırlayacak, diğer savaş sanatlarıyla rekabet edebilme gücüne ulaşmak için gece gündüz çalışması gerekecektir.

      Tarih boyunca 3 kıtada at koşturan bir millet, önemli savaşlar kazandı, ata ve silaha önem verdi ancak mücadelede bugüne ulaşan bir tarz ve üslup geliştiremedi. Araştırdığında durumun aslında sanıldığı gibi olmadığını anladı. Üzeri küllenmiş bilgileri gün ışığına çıkardı.  Bu durum Türkiye’de ilginç karşılandı ancak uluslar arası platformda normaldi. Çünkü Japonya, Çin, Kore, Tayland, İsrail, Fransa, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Filipin, Vietnam gibi birçok ülke bunu başarmıştı. Bu milletler, kendi kültürlerinden beslenerek ve milletinin fiziksel kabiliyetini göz önüne alarak spor branşlarını oluşturdu. Nihat YİĞİT ise durumu daha evrensel düşündü. Öncelikle vatanına ve milletine daha sonra ise tüm insanlığa hizmet olsun diye Sayokan'ı meydana getirdi. Çünkü Sayokan iyilerin ve iyi olmak isteyen insanların sporu olmalıydı. Sayokan, başta Türk milleti olmak üzere her milletin anatomik yapısına uyum gösterebilecek nitelikte tasarlandı. Sayokan’ı oluştururken pedagoglardan, antrenman bilimcilerden, tarihçi ve Türkologlardan da yardım aldı.

     07 Aralık 2005 yılında Sayokan Dünya Federasyonunu kurdu. 12 ülkede Sayokan temsilcilikleri açtı. Türkiye' de ise 40'a yakın okulda Sayokan faaliyetleri devam etmektedir. İdealist olan olan Nihat YİĞİT, Sayokan'ın ulusal ve uluslararası alanda oluşturduğu milli projelerini gerçekleştirmek için hala çabalamaktadır.

     Ayrıca, Türk Kılıç Sanatı çalışmalarını toparlamış YESÜKEN adını uygun görmüş, seminer ve kamp çalışmalarıyla yaygınlaşması için gayret etmektedir.

     Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk Türk Savaş Sanatı Sayokan'ı ve Türk Kılıç Sanatı Yesüken'i kuran kişi olarak, tarihte yerini alacaktır.

       Safranbolu' da 80 dönüm arazi üzerine, TÜRÜK KORGAN adında Türk savaş sanatlarının dünya merkezi inşaatına başlamış, bitirebilmek için yoğun çabalamaktadır. İslam öncesi M.Ö.879 İstemi Kağan ve M.S.580 Turkan Kağan ile sona eren Türük-Bil dönemi mimarisine sahip tesisin çalışmaları sürmektedir.

 

 


1975

1975

1976 yılı Kung-Fu

1977 yılı Kung-Fu. Bir maçtan.

1977 yılı Kung-Fu. Başka bir maçtan.

1984 yılı Karate Federasyonunun  2.Dan ve antrenörlük sınavı

1984 Kyokushin Karate dönemi

1984 Kyokushin Karate dönemi

1984 Kyokushin Karate dönemi

1984 Kyokushin Karate dönemi

1985 Kyokushin Karate dönemi

1985

1986 Ashihara Karate dönemi

1986

1986

1986

1990 yılı Japonya

1991 japonya

1992 Japonya

1993-94

1993-94

1995

1997-98 yılları

1997-98

1997-98

1997-98

1997-98

1999-2001

1999-2001

1999-2001

2005 yılı

 

2013 yıllarından günümüze

2013

Sayokan'ın evrensel onganı
www.turksayokan.com

Sayokan Dünya Federasyonu onganı
www.sayokanfederasyonu.com

Türk Kılıç Sanatı Yesüken'in onganı
www.yesuken.org

Türk Savaş Sanatları Dünya Merkezi
Türük Korgan onganı
www.turukkorgan.org